My JSP 'serverTool.jsp' starting page
服务专区
联系我们
联系我们
部门职务 姓名 Q Q 联系方式 邮箱
销售部经理 李斌斌 点击这里给我发消息

0755-22222232-8814
13632099104

binbin.li@bqc-logistics.com


广州分公司
 

广州分公司经理  杨文斌   点击这里给我发消息 020-37416581
18938357605
wenbin.yang@bqc-logistics.com

销售员

 龚颜 
点击这里给我发消息

 13922477576

Kelly@bqc-logistics.com

销售员

蔡宜伸 点击这里给我发消息

 13924101598

rulun.yang@bqc-logistics.com

大客户部
大客户部经理 蓝永叶 点击这里给我发消息

0755-22222232-8820
13592968030

yongye.lan@bqc-logistics.com
维护员 吴倩澜 点击这里给我发消息

0755-22222232-8805
13620978850

qianlan.wu@bqc-logistics.com
维护员 陈欢欢 点击这里给我发消息 0755-22222232-8818
13824353019
 huanhuan.chen@bqc-logistics.com
维护员 韦嘉泰 点击这里给我发消息

0755-22222232-8804
15999617401

jiatai.wei@bqc-logistics.com
销售部 销售一组经理 梁家福 点击这里给我发消息

0755-22222232-8840
13694235764

jiafu.liang@bqc-logistics.com
销售员 陈斌 点击这里给我发消息

0755-22222232-8571

13824321793

chenbin@bqc-logistics.com
销售员 彭秀文 点击这里给我发消息

0755-22222232-8839 

13755403923

xiuwen.peng@bqc-logistics.com
销售二组经理 黄 晗 点击这里给我发消息

18688925731

han.huang@bqc-logistics.com
销售员 刘成志 点击这里给我发消息

0755-22222232-8860
17711570434

chengzhi.liu@bqc-logistics.com
销售员 廖基峰 点击这里给我发消息 15818699993 jifeng.liao@bqc-logistics.com
销售三组经理 陈 胜 点击这里给我发消息

0755-22222232-8810
13424237241

 sheng.chen@bqc-logistics.com
销售员 黄 丽 点击这里给我发消息

0755-22222232-8809
15766341235

huangli@bqc-logistics.com

 

My JSP 'interlink.jsp' starting page
  • fedex联邦国际快递
  • EMS
  • TNT
  • UPS国际快递
  • 快递100
  • 爱查快递
  • 速脉